รายชื่อองค์กรชั้นนำที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ได้จัดส่งอาจารย์เข้าฝึกอบรมบุคลากร อาทิ

 
SCG
Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing Co., Ltd.
• Cavallino Motors Co., Ltd. (Ferrari)
• ISUZU Motors (Thailand) Co.,Ltd 
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd.
• FESTO
Sysmex (Thailand)
• SapuraKencana Drilling Asia Limited
• Poyry Energy Ltd.
• FWD Life Insurance Public Company Limited
Henkel (Thailand) Co., Ltd.
Nu Skin Enterprises (Thailand) Ltd.
DE-STA-CO (Asia Co., Ltd.)
The Department of Export & Promotion
Thai Farmers Bank
Standard Chartered Bank
Nike
Castrol
Louis Vuitton
Tetra Pak
The Telephone Organisation of Thailand
The Ministry of Science & Technology
HSBC
Zuellig Pharma
Metal One PLC
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management