บริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing 

มั่นใจเลือกสถาบันนิวเคมบริดจ์ จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ

ให้แก่ทีมผู้บริหารระดับสูง

เมื่อเร็วๆ นี้ Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing มั่นใจเลือกสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) จัดอบรมภาษาอังกฤษ Business English for Management ให้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง G8 – G9 ในวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2557 จุดประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เน้นการนำไปปรับใช้ได้จริง ครอบคลุมเนื้อหาที่เหมาะกับผู้บริหาร อาทิ ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม ภาษาอังกฤษเพื่อการต่อรอง ตลอดจนเรียนรู้เจาะลึกเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ทั้งนี้การอบรมใช้ระยะเวลา 16 ชั่วโมง จัดอบรม ณ สำนักงาน ZEN @ Central World ชั้น 14 เพื่อสะดวกต่อการเดินทางของผู้เข้าฝึกอบรม 
 
และมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เรียนหลังจากจบหลักสูตร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management