สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรให้บริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing

สถาบันนิวเคมบริดจ์จัดอบรมหลักสูตรภาษอังกฤษสำหรับองค์กร (Corporate Training) ให้ผู้บริหารของบริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในหัวข้อ Business English Communication และ English for Meeting Skills วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันนิวเคมบริดจ์ สำนักงาน ZEN @ Central World 
 
หลังจากจบหลักสูตร สถาบันนิวเคมบริดจ์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารของบริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management