สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับพนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายบุคคล จากบริษัทนู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ Business English 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 13 สิงหาคม 2557 เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน 
 
หลักสูตรดังกล่าวยังเน้นหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้
 
คำศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน เช่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
การประชุม
การนำเสนองานให้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ 
การให้คำแนะนำ การตอบตกลงและการปฏิเสธ 
การใช้ What, Where, When, Why
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management