ภาพบรรยากาศงานมอบประกาศนียบัตรให้แก่Client Consultant Officers ของ 
K Asset Management จัดโดยสถาบันนิวเคมบริดจ์(ประเทศไทย)
 

อาจารย์จากสถาบันฯได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่ Client Consultant Officers ของK Asset Management ทั้ง18 ท่าน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Business English Conversation ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเน้นไปถึงการนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนก้าวเข้าสู่AEC 2015 ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมงเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่19 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม2557 ณสำนักงานZEN @ ZEN World ชั้น14

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com

Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management