บริษัท FWD Life Insurance Public Company Limited มั่นใจคุณภาพการสอนของสถาบันนิวเคมบริดจ์

จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร Business English

 
สถาบันนิวเคมบริดจ์จัดอบรมหลักสูตรภาษอังกฤษสำหรับองค์กร (Corporate Training) ให้บริษัท FWD Life Insurance Public Company Limited หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในหัวข้อ Business English Communication (Writing และ Speaking Skills) วันที่ 21 เมษายน – 2 กรกฎาคม 2558 
 
 
หลังจากจบหลักสูตร สถาบันนิวเคมบริดจ์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรบของบริษัท FWD Life Insurance Public Company Limited  โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management