ภาพบรรยากาศงานมอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานของบริษัทชั้นนำอย่าง FESTO
จัดโดยสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) 

 
 
         เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ นำโดยอาจารย์จากสถาบันฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานทั้ง 2 ท่านของบริษัทชั้นนำอย่าง FESTO 
 
        • คุณเพชรรัตน์ นุ่มนาม ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด
        • คุณรุ่งอรุณ พงศ์ชัยโชค ตำแหน่งผู้ตรวจสอบด้านการเงิน
 
        หลักสูตรภาษาอังกฤษ Business English for Management ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เน้นไปถึงการนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนก้าวเข้าสู่ AEC 2015 ระยะเวลาเรียน 20 ชั่วโมง เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานชิดลม ชั้น 16 อาคารวานิสสา
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management