ภาพบรรยากาศการมอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงาน
จากบริษัท เด-สเต-โค (เอเชีย) จำกัด

 
เมื่อเร็วๆ นี้สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ได้ส่งอาจารย์ฝรั่งอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ Business English Conversation ให้แก่พนักงานของบริษัท เด-สเต-โค (เอเชีย) จำกัด
 
หลังจากจบหลักสูตร 20 ชั่วโมง ทางสถาบันนิวเคมบริดจ์ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่คุณอัมพร กองสมบัติ New Product Development จากบริษัทเด-สเต-โค (เอเชีย) จำกัด ณ สถาบันนิวเคมบริดจ์ สำนักงาน ZEN @ ZEN World หลักสูตรดังกล่าวออกแบบมาให้ตรงกับต้องการของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน อาทิ การนำเสนองานในสายงานวิศวกรรมศาสตร์ การสื่อสารติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management