บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด (เฟอร์รารี่) วางใจเลือกสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ทีมงาน

คุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้บริหารบริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด ได้ให้เกียรติรับมอบประกาศนียบัตรจากอาจารย์แอนดรูว์ แมทธิว อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษจากสถาบัน
นิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com

Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management