เกี่ยวกับเรา

IELTS,Study Abroad,IGCSE,IB

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจากสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) มิได้ก่อตั้งมาเพื่อแสวงหาผลกำไรสูงสุด แต่เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาที่ดีและตอบแทนสังคมในด้านต่างๆจากผลกำไรที่ได้

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของทางสถาบันฯที่ผ่านมานั้นมีมากมาย อาทิ การบริจาคเงินเพื่อการกุศล การให้ทุนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  ดังเช่นไม่นานมานี้ ทางสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับโครงการ “กำลังใจ” ในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ต้องขังหญิง ในเรื่อนจำหญิงธนบุรี