เกี่ยวกับเรา

IELTS,Study Abroad,IGCSE,IB

 

บริการของสถาบันฯ

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการให้ความสำคัญของบริการทางการศึกษาแบบครบทั้ง 8 บริการดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS, IGCSE, A-Level และ IB

2. หลักสูตรปริญญาตรีแบบ 2+1 (เรียนที่สถาบัน นิวเคมบริดจ์ สาขาเซน 2 ปี และอีก1 ปีที่ประเทศอังกฤษ) โดยได้วุฒิของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

3. การศึกษาทางไกลในระดับปริญญาโท

4. บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

5. โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนที่ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

6. บริการข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ NCtest และบริการจัดการสอบ (สำหรับผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศแต่ต้องการทำข้อสอบในประเทศไทย)

7. บริการจัดหาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และบริการจัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษ

8. บริการจัดอบรมต่างๆให้กับลูกค้าองค์กร

ด้วยความที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) เป็นสถาบันภาษาคุณภาพในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรางวัลประกันคุณภาพภายในยอดเยี่ยม จึงทำให้มีนักเรียนจากดรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมาเรียนที่นี่มากมาย และเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้มีการออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบของหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ โดยเนื้อหาจะตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในกรอบเวลาที่เหมาะสม

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นที่มาของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และสามารถศึกษาหาความรู้ได้เองหลังจากเรียนจบไปแล้วก็ตาม แนวความคิดนี้ได้นำมาปรับใช้กับผู้เรียนและพนักงานทุกคนเช่นกัน