เกี่ยวกับเรา


IELTS,Study Abroad,IGCSE

เกี่ยวกับเรา

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) เป็นสถาบันภาษาที่เน้นคุณภาพการเรียนการสอนเป็นสำคัญ เนื่องจากเรามีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร และบริการเสริมต่างๆอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สถาบันฯ ได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในยอดเยี่ยม จากกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) มีชื่อเสียงในหลักสูตรและบริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้: หลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS, IB, IGCSE, A-Level, หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ โปรแกรมเรียนภาษาและทัศนศึกษาในต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ บริการข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ NCtestบริการจัดสอบ บริการอบรมในรูปแบบองค์กร บริการอบรมอาจารย์ และบริการจัดหาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ