อยาก เรียน IELTS จะ เรียน IELTS ที่ไหนดี แนะนำให้ดูคลิปวีดีโอนี้ เพราะเป็นเสียงตอบรับจากน้องๆ ที่ได้เข้ามาเรียนกับสถานบันฯ ยืนยันแล้วว่าดีจริง! เห็นผลจริง! ทั้งบรรยากาศที่เป็นกันเองตั้งแต่แรกเข้าไปจนเรียนจบคอร์ส สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา มีความเป็นกันเองทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่รู้สึกอึดอัด ที่นี่มีการการันตีผลคะแนนถึง 7.5* และยังเป็นตัวแทนในการ สมัครสอบ IELTS ด้วย ในคลิปวีดีโอน้องๆ แต่ละคนได้มาเรียนที่นี่ต่างให้การยอมรับและความไว้วางใจเป็นอย่างดี มองเห็นถึงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษแบบที่ตนตั้งใจไว้แต่แรกด้วย
น้องๆ แต่ละคนวางเป้าหมายที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

       ซึ่งปัจจุบันได้ไปเรียนต่อที่ตามที่ตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้ว และนี่เป็นเสียงที่การันตีได้ถึงความสำเร็จของเรา คอร์สเรียนของเราเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน ในเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมตัว สอบ IELTS และการใช้ไวยากรณ์รูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงควบคู่กันไป ทำให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารมากขึ้น ไม่ใช่ได้เพียงแต่การท่องจำเท่านั้น ซึ่งอาจารย์ที่สถาบันฯ ให้ความเป็นกันเองและพร้อมให้คำแนะนำกับนักเรียนอยู่เสมอ ยิ่งฝึกฝนยิ่งเข้าใจและส่งผลถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการนำไปใช้สอบ IELTS เพื่อนำคะแนนไปยื่นสมัครสอบตามสถาบันหลายแห่งเช่นกัน ตอบโจทย์ให้กับน้องๆ ที่กำลังหาที่ เรียน IELTS ว่าจะ เรียน IELTS ที่ไหนดี นั่นเอง นอกจากคอร์สเรียน IELTS ที่ได้รับความนิยมแล้ว เรายังมีคอร์สอื่นที่น่าสนใจมากมาย เช่น


หลักสูตรที่เปิดสอน  • IELTS - หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่สอนไวยากรณ์ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะด้วยกันทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และสถาบัน New Cambridge นี้เป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการกับหลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS อีกด้วย
  • POGS - หลักสูตรติวเข้มเหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์
  • General English - หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ “พูดเก่ง ถูกต้องและแม่นยำ” เหมาะสำหรับนักศึกษาและคนทำงาน
  • Business English - หลักสูตรเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ สำหรับคนทำงานยุค 2016 ที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื้อหาส่วนใหญ่เน้น ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน
  • Corporate Training - หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน ทางสถาบันฯ จะจัดส่งอาจารย์ฝรั่งที่มีประสบการณ์ด้านการสอนหลักสูตร Corporate Training และมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนนำเสนอหลักสูตรเฉพาะทาง และรายละเอียดการสอนที่เหมาะกับความต้องการขององค์กร

    ส่วนการเดินทางมาเรียนที่สถาบันก็ง่ายมาก เพียงเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS มาที่ Zen @ Central World ชั้น 14 สะดวกสบาย แล้วพบกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์ที่สถาบันกันนะครับ